ایستایی زیربغل

کاربرد: تقویت عضلات سرشانه، بازو، ساعد و مچ دست. مفید برای تسریع گردش خون و دریافت اکسیژن بیشتر می باشد.

طرز استفاده: دستگیره بالا را گرفته و توسط دو دستگیره و به صورت عمودی و ایستایی بدن را به سمت بالا و پایین یا چپ و راست حرکت دهید.