بارفیکس چرخشی

کاربرد: موجب افزایش قدرت ماهیچه ادندام های فوقانی پشت ستون فقرات، سینه، شکم، هماهنگی اعضای بدن و ماهیچه ها می شود. همچنین سبب تقویت پیوندها و بافت های ترقوه و تعدیل قدرت ستون فقرات می شود. درد ، بی حسی و سفتی شانه ها، پشت، قفسه سینه و کمر را کاهش داده و به بهبود قدرت ماهیچه ای پشت و دیسک داخل ستون فقرات کمک می نماید.

طرز استفاده: فرمان بالا را گرفته و به صورت عمودی به طرف بالا و پایین حرکت کنید و در مرحله دوم در مرحله ایستایی و به طرف چپ و راست بدن خود را به چرخش درآورید.