تخته شکم – دراز نشست

کاربرد: میتوان برای تقویت و افزایش انعطاف پذیری ماهیچه های شکم و پشت و سوزاندن و کاستن چربی شکم و کمر و تقویت ماهیچه های شکم و زیبایی اندام استفاده کرد.

طرز استفاده: مچ پاها را درمقر پاها قرار داده و بعد از اطمینان از تعادل روی تخته شکم خوابیده و حرکت دراز نشست را به آرامی انجام دهید.