جلو پا

کاربرد: اجرای این حرکت، افزایش قدرت و استقامت در عضلات چهارسر ران خواهد بود. این موضوع برایتان کاملا محسوس خواهد شد و تفکیک عضلانی را در عضلات پایتان نمایان می سازد.

طرز استفاده: روی صندلی نشسته، جلوی هر دو پا را با فشار به بالا حرکت دهید.