زیربغل نشسته

کاربرد: تقویت عضلات سرشانه، کول، زیربغل و عضلات بازو

طرز استفاده: روی صندلی بنشینید، دسته ها را گرفته و آن ها را به سمت بالا با قدرت کامل بکشید.