سرشانه نشسته

کاربرد: برای تقویت عضلات سرشانه، کول و بازوها استفاده می شود. همچنین دستگاه سرشانه در تحریک قفسه سینه و بهبود ناراحتی های قلبی و تنفسی بسیار موثر است.

طرز استفاده: روی صندلی به صورت صاف بنشینید و دستگیره های دستگاه را با هر دو دست بگیرید و با دقت به سمت بالا فشار دهید.