ماساژور

کاربرد: ماساژور برای تقویت کمر، ماساژ دادن ماهیچه های کمر و ماساژ کامل عضلات پشتی بدن، سیستم عصبی مرکزی، برطرف کردن خستگی و لایروبی کانال ها و رگ های خونی و سیستم گردش خون کاربرد دارد.

طرز استفاده: ابتدا مقابل هر یک از بخش های دستگاه ماساژور ایستاده و سپس بدن خود را به آرامی به سمت بالا و پایین و چپ و راست حرکت دهید.