میز و صندلی شطرنج ۴ نفره

میز شطرنج مخصوص فضای باز دارای ۴ نیمکت ثابت .  قابل نصب بر روی یک پایه . با پوشش رنگ کوره ای جهت مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی