پارالل

کاربرد: موجب افزایش قدرت و انعطاف پذیری اندام فوقانی، ماهیچه های شانه، قفسه سینه ، شکم و پشت شده، سبب استحکام مفاصل اندام فوقانی، بهبود تعادل، بهبود بیماری های مفاصل شانه، آرنج و کمر می گردد.

طرز استفاده: میله ها را با دو دست گرفته تعادل بدن را بوسیله بازووانتان حفظ کنید. بازو را به سمت پایین بکشید و آرنج را با فشار خح کنید. این عمل را چند بار تکرار کنید.