پاندولی – گام زن چپ و راست

کاربرد: باعث تقویت عملکرد قلب و ریه، هماهنگی عضلات بدن، بهبود گردش خون و دستگاه هاضمه می شود همچنین به فعالیت ستون فقرات و مفاصل خاصره کمک می کند.

طرز استفاده: مقابل دستگاه بایستید میله ها را با دو دست گرفته پاها را به طرفین حرکت دهید (مثل پاندول ساعت پاها را حرکت دهید) لازم به ذکر است این کار را به شدت انجام ندهید.