پرس پا (کششی دو نفره)

کاربرد: سبب افزایش قد و استحکام بدن و چابکی سه مفصل اصلی از اندام های تحتانی می گردد و همچنین سبب تقویت و کشش ماهیچه های تحتانی شده و موجب کمک به بهبود بیماری هایی نظیر رماتیسم ، ورم مفاصل و پیچیدگی استخوان مچ پا می شود.

طرز استفاده: روی صندلی نشسته و پاهای خود را روی پایه های میله قرار دهید و پاها را با فشار راست نموده و سپس به آهستگی رها کنید.