گام زن عقب و جلو

کاربرد: موجب تقویت عملکرد فلب و ریه و رفع بیماری های قلبی، کشش ماهیچه ها در اندام های تحتانی و کمر، بهبود قابلیت انعطاف پذیری و هماهنگی اعضای تحتانی می شود. به بهبود دردهای مفاصل لگن کمک نموده و سبب تقویت عضلانی می شود.

طرز استفاده: مقابل دستگاه بایستید میله ها را محکم با دو دست خود بگیرید. پاها را در حالت قدم زدن به حرکت در آوریدو تنظیم سرعت و شدت فعالیت متناسب با وضعیت بدنی کاربر است.