محصولات

اسکی فضایی – گام زن دست و پا

کاربرد: سبب افزایش قدرت اندام های فوقانی، تحتانی  و کمر، کمک به بهبود بیماری های قلب و ریه می شود. همچنین بین چهار عضو اعضای بدن ایجاد هماهنگی نموده باعث بهبود حرکات گردن، شانه های کرخت شده و کشش ماهیچه های پشت می شود و موجب بهبود رماتیسم و سایر بیماری های مفاصل می شود. […]

ایستایی زیربغل

کاربرد: تقویت عضلات سرشانه، بازو، ساعد و مچ دست. مفید برای تسریع گردش خون و دریافت اکسیژن بیشتر می باشد. طرز استفاده: دستگیره بالا را گرفته و توسط دو دستگیره و به صورت عمودی و ایستایی بدن را به سمت بالا و پایین یا چپ و راست حرکت دهید.

بارفیکس

کاربرد: باعث بالابردن قدرت و انعطاف پذیری ماهیچه ها در اندام های فوقانی پشت و شانه ها، بهبود عملکرد مفاصل شانه، آرنج و کمر و انگشت ها می شود. در درمان ناراحتی هایی مثل بی حسی، سفتی و سختی شانه، بازو، قسمت های فوقانی پشت، بیماری های مفاصل شانه و کرختی آن ها موثر است. […]

بارفیکس چرخشی

کاربرد: موجب افزایش قدرت ماهیچه ادندام های فوقانی پشت ستون فقرات، سینه، شکم، هماهنگی اعضای بدن و ماهیچه ها می شود. همچنین سبب تقویت پیوندها و بافت های ترقوه و تعدیل قدرت ستون فقرات می شود. درد ، بی حسی و سفتی شانه ها، پشت، قفسه سینه و کمر را کاهش داده و به بهبود […]

پارالل

کاربرد: موجب افزایش قدرت و انعطاف پذیری اندام فوقانی، ماهیچه های شانه، قفسه سینه ، شکم و پشت شده، سبب استحکام مفاصل اندام فوقانی، بهبود تعادل، بهبود بیماری های مفاصل شانه، آرنج و کمر می گردد. طرز استفاده: میله ها را با دو دست گرفته تعادل بدن را بوسیله بازووانتان حفظ کنید. بازو را به […]

پاندولی – گام زن چپ و راست

کاربرد: باعث تقویت عملکرد قلب و ریه، هماهنگی عضلات بدن، بهبود گردش خون و دستگاه هاضمه می شود همچنین به فعالیت ستون فقرات و مفاصل خاصره کمک می کند. طرز استفاده: مقابل دستگاه بایستید میله ها را با دو دست گرفته پاها را به طرفین حرکت دهید (مثل پاندول ساعت پاها را حرکت دهید) لازم […]

پرس پا (کششی دو نفره)

کاربرد: سبب افزایش قد و استحکام بدن و چابکی سه مفصل اصلی از اندام های تحتانی می گردد و همچنین سبب تقویت و کشش ماهیچه های تحتانی شده و موجب کمک به بهبود بیماری هایی نظیر رماتیسم ، ورم مفاصل و پیچیدگی استخوان مچ پا می شود. طرز استفاده: روی صندلی نشسته و پاهای خود […]

پرس سر شانه

کاربرد: باعث تقویت ماهیچه ها در اندام های فوقانی و شانه ها می شود و همچنین به بهبود چابکی و انعطاف پذیری  و هماهنگی مفاصل و شانه و آرنج ها کمک می کند. طرز استفاده: روی صندلی پشت به دستگاه نشسته و دستگیره ها را با دو دست بگیرید و به سمت پایین بازو بکشید […]

پرس سینه

کاربرد: موجب پرورش و افزایش قابلیت انعطاف و خم شدگی ماهیچه ها در اندام فوقانی قفسه سینه ، شانه ها و پشت می گردد. طرز استفاده: روی صندلی نشسته و دستگیره ها را با دو دست بگیرید. و فشار دهید آنقدر که بازوها کاملا کشیده شوند و به آهستگی برگردانید.

تاب کودکان

یکی از دستگاه های ورزشی پارکی می باشد و دارای ایمنی لازم برای کودکان بوده و شادی و نشاط همراه با ایمنی و آرامش خاطر به ارمغان می آورد.