مبلمان شهری

تاب کودکان

یکی از دستگاه های ورزشی پارکی می باشد و دارای ایمنی لازم برای کودکان بوده و شادی و نشاط همراه با ایمنی و آرامش خاطر به ارمغان می آورد.

میز و صندلی شطرنج ۴ نفره

میز شطرنج مخصوص فضای باز دارای ۴ نیمکت ثابت .  قابل نصب بر روی یک پایه . با پوشش رنگ کوره ای جهت مقاومت در برابر خوردگی و پوسیدگی